Lijst van de activiteiten

Deze vereenvoudigde lijst is bedoeld voor de kinderen opdat ze zouden kunnen meehelpen aan de uitwerking van het groenklasproject.
Ze is bewust kort en zeer algemeen gehouden met soms iets moeilijkere termen opdat de kinderen vragen zouden stellen, zouden merken wat ze kennen en vooral zouden ontdekken wat hen zin geeft om meer te leren.

 

Le Petit Foriest - Lijst van de activiteiten 2e-3e

Opleidingscentrum voor leefmilieu van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

lijst van de activiteiten downloaden in .pdf

Als je wil dat de pedagogische ploeg de nadruk legt op bepaalde kennisterreinen of competenties, zouden we het op prijs stellen indien je die ons zou meedelen samen met de activiteitenkeuze van je klas.
Zowel de fardes met de methodieke documentatie als het kopieerapparaat staan ter beschikking. Aarzel ook niet om gebruik te maken van onze bibliotheek en de dozen met de thematisch geschikte documenten.
Voor alle bijkomende informatie kun je terecht bij Gaëtane Binard.
Het materiaal van het centrum staat ter beschikking tijdens je klasuren, maar spreek wel eerst af met onze ploeg. Ieder voorstel is welkom en we zullen in de mate van het mogelijke proberen eraan te voldoen. Aarzel niet om je opmerkingen mondeling of via het evaluatieblad mee te delen.

Thematische activiteitenlijst

Globale benadering van het leefmilieu
Actieve ontdekking van het centrum .
Het landelijk gebied - De producten van landbouw en veeteelt
Verzorging van de hoevedieren
Brood maken
Kaas maken
Ontroming van de melk en boter maken
In de moestuin werken
Onderhoud en beheer van het domein (hooi oogsten, schoonmaken van de poel, snoeien van de haag, gras maaien en afnemen, vervoeren en verstrooien van mest of compost, moestuinwerk) (alleen 3LJ)
Pompoen of groentesoep maken
Twee groenten oogsten en bereiden voor het middagmaal
Van suikerbiet tot suiker (Herfst)
Geneeskrachtige en aromatische planten (zintuiglijke ontdekking of groot spel) (Van mei tot oktober)
Kruidenolie maken
Confituur of gelei maken
De haag: Beheer en onderhoud (Alleen 3LJ)
Ontdekking van de haag (Relaties- rollen)
Debat over een haagbeplantingsproject (Belang van de haag volgens verschillende standpunten) (Alleen 3LJ)
Bezoek aan een watermolen in Gentinne ( www.moulin-dussart.be)®
Van schaap tot wol
De kleine markt

Gezonde voeding
Volledig ontbijt en voedingsdriehoek
Zoektocht naar de gezondheidsschatten
Zintuiglijke ontdekking van groenten en fruiten
Wegen van dagelijks rantsoen groenten en fruit

Semi-natuurlijke gebieden
Bladgroenwerking (rollenspel) (alleen 3LJ)
Voedselketen op de weide (Kringloop van de stoffen, voedselketen, voedselweb, natuurlijk evenwicht, producenten, consumenten) (alleen 3LJ)
Recyclage van de bladeren in het bos
Vogeltrek (Dia) (alleen 3LJ)
Onderhoud en beheer van het domein (hooi oogsten, schoonmaken van de poel, snoeien van de haag, gras maaien en afnemen, vervoeren en verstrooien van mest of compost, moestuinwerk (alleen 3LJ)
Landelijke wandeling
De vijvers
Zwammen en schimmels
Brandschilderwerk van een boom
Identificatie van de naaldbomen (alleen 3LJ)
Identificatie van de loofbomen (alleen 3LJ)
Laboratorium over de bodemdiertjes (alleen 3LJ)
WATER
De  kringloop van het Water (alleen 3LJ)
De  kringloop van de vervuiling van het Water (alleen 3LJ)
BODEM
Regenwormen
Laboratorium over de bodemdiertjes (alleen 3LJ)


Elementen van het leefmilieu die aan de menselijke activiteit verbonden zijn.
Afval
Oplossing van het afvalprobleem (alleen 3LJ)
Atelier van het kringlooppapier
Bezoek aan de papiermolen Herisem ®
Eco-consumptiespel (alleen 3LJ)

Activiteiten die ten dele tijdens de lesuren geïntegreerd kunnen worden in samenwerking met onze ploeg

Evaluatie van onze dagelijkse handelingen: de anti-verspillingsuitdaging (alleen 3LJ)

® : activiteiten waarvoor je moet reserveren ( bus en/of bezoek)

 

Le Petit Foriest, Petit Foriest, 1 - 1472 Vieux-Genappe - Tél: 067 / 79 01 12
E-mail: petitforiest@woluwe1200.be     Website: www.petitforiest.be
Danielle Marvel (verantwoordelijke)


Hoger , Wegwijzer